Konzultačné hodiny

Riaditeľka MŠ:                Bc. Jana Hollová

Konzultačné hodiny:       pondelok - streda od 11:00 – 12:00 hod.

                                        (prípadne podľa dohody)
 
Kontakt:                           hollovaj@gmail.com
 
Tel. kontakt:                     037/652 98 98


Priama výchovnovzdelávacia činnosť riaditeľky je:
v doobedňajšej zmene od 7:00 do 10:00
v popoludňajšej zmene od 13:00 do 16:00
.
Odvolanie riaditeľky počas priamej práce s deťmi je zakázané. Kontaktujte ma, prosím, v inom čase. Ďakujem.

Vedúca ŠJ:                       Monika Janičová

Kontakt:                            janicova.monika@gmail.com