2% pre našu MŠ

Milí rodičia, po roku sa na Vás opäť obraciame s prosbou, aby ste našej materskej škole darovali 2% z Vašej dane.

Každoročne práve z týchto financií vylepšujeme ako interiér tak aj exteriér našej školy. Spoločne s Vami sa snažíme zveľaďovať

prostredie a podmienky, v ktorých spolu s Vašimi deťmi trávime v podstate celý deň. Z peniažkov, ktoré sme vyzbierali minulý školský

rok sme zakúpili interiéroví dvere do celej materskej školy a postupne ich osádzame do jednotlivých tried. Sme vďačné za každé euro,

ktoré sa rozhodnete poukázať nášmu rodičovskému združeniu a touto cestou sa Vám chceme srdečne poďakovať za Vašu pomoc a podporu.

Riaditeľka MŠ a cel kolektív
 
IČO: 173196170482
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: rodičovské združenie pri materskej škole
Sídlo: Párovská 36, 94901 Nitra