Triedy:

1.trieda: Andrea Gáborová
              Magdaléna Holecová
 
2.trieda: Jana Hermanová
              Diana Čičová
 
3.trieda: Bc. Jana Hollová
              Mgr. Kristína Palušová
 
4.trieda: Mária Prepelicová
               Jana Adamcová
 
5.trieda: Adriana Novická
              Tatiana Halásová
 
6.trieda: Mgr. Petra Horváthová
              Bc. Dominika Gavurová

7. trieda: Mgr. Katarína Danišová
               Mgr. Petra Briešková