Triedy:

1.trieda: Meduška 
2.trieda: Macko uško
3.trieda: Bob a Bobek
4.trieda: Vševedko
5.trieda: Guľko Bombuľko
6.trieda: Pipi dlhá pančucha
7. trieda: Tom a Jerry
 
Zoznam detí do jednotlivých tried si nájdete 3.9.2018 vyvesené na dverách administratívnej budovy (riaditeľňa).