Výchovno-vzdelávací program  MŠ Párovská 36, Nitra

 

2013-2014 ŠkVP MŠ Párovská 36, Nitra. doc.doc (1024512)

 

Kliknutím na link sa Vám do PC stiahne  celý ročný školský ,,Výchovno-vzdelávací program MŠ Párovská 36, Nitra". Môžete si ho preštudovať a získať tak lepší prehľad o tom, čo sa Vaše dieťa v MŠ učí, čo vie a čo má vedieť. 

Ak máte záujem, môžete si ho opakovane prekonzultovať s triednymi učiteľkami, prípadne, ak máte záujem, je možné si printovú podobu vziať domov na preštudovanie (sobota + nedeľa).