6. trieda - Pipi Dlhá Pančucha

Učiteľky: Mgr. Petra Horváthová

              Bc. Dominika Gavurová

 

1. Peter Bédi
2. Sebastian Biháry
3. Michaela Gánovská
4. Katarína  Kekelyová
5. Sabína Bódiová
6. Patrik Petráš
7. Sonia Zelmanová
8. Kiara Ondrušková
9. Natália Krivošíková
10. Melánia Pailingerová
11. Matej Ivanka
12. Adela Gálová
13. Hambálek Alex
14. Nina Kováčová
15. Bódi Rastislav
16. Brnka Adam
17. Dunay Denis
18. Rajský Viliam
19. Barantal Michal
20. Dérerová Laura
21. Ženčáková Lea
22. Alexandra Neštinová
23. Albert Saliu
24. Bíro Dominik