3. trieda

Učiteľky: Bc. Jana Hollová

              Mgr. Kristína Palušová

 

1. Lukáš Repaský
2. Zuzana Bytelová
3. Renáto Lakatoš
4. Emma Bírová
5. Smatana Kristián
6. Zdena Kazíková
7. Andrej Trnka
8. Michaela Minárik
9. Sophie Fačkovcová
10. Zuzana Ďuroňová
11. Adam Letko
12. David Grežo
13. Karolína Konopásková
14. Ellie Urbánová
15. Terezka Nemergurová
16. Michaela Karbanová
17. Liliana Kováčová
18. Ema Francúzová 
19.  
20. Nováková Nina
21. Sára Miklášová
22. Lea Šedová
23. Dorota Kovácsová
24. Jakub Beták