Botanická záhrada výstava "Farby a plody jesene"

 
Srdečne ďakujeme  p. Chlebovi za sprostredkovanie zážitku z výstavy pre deti z 5.triedy a p. Chlebovej za sprevádzanie na výstave a pomoc pri deťoch a organizácii výletu.
 Tr.Učiteľky T.Halásová  A.Novická