Rozhodnutia

 

Vážení rodičia, 

od 3.6. 2019 budeme vydávať ROZHODNUTIA 

o prijatí / neprijatí Vašeho dieťaťa do MŠ.

Rozhodnutia si môžete prísť prevziať v čase od 10:30 do 16:00 hod do 1. triedy.

Ďakujem