Naše deti majú možnosť vzdelávať sa prostredníctvom nových digitálnych pomôcok a technológií.

Učiteľky našeej materskej školy majú chuť vzdelávať sa, aj odvahu inovovať metódy a postupy v rámci predškolského vzdelávania. V súčasnej dobe k nim patrí aj zaradenie digitálnych pomôcok a technológií do vzdelávacieho procesu. Projekt ich zaradenia a možnosti rôznych aktivít si rozpracovali, no k realizácii projektu potrebovali pomocnú ruku, pretože jednou z hlavných podmienok realizácie bolo aj potrebné technické a materiálne vybavenie. Projekt sa nakoniec mohol uskutočniť a môže sa realizovať vďaka finančnej podpore Nitrianskej komunitnej nadácie zo zdrojov Mesta Nitra a firmy Bramac – strešné systémy spol. s r. o. Prostredníctvom realizovaných aktivít ukazujeme deťom, ako je možné využiť potenciál moderných pomôcok vo svoj prospech na ceste vzdelávania. Práve interaktívny vzdelávací proces je tou správnou cestou, čím podporujeme stretávanie sa detí so skutočnosťou a ich skúmanie, poznávanie, objavovanie.