Anglický jazyk - predškoláci - jazyková škola EKU -    každá streda a štvrtok od 15:00 do 15:45

v stredu prebieha výučba v 3. triede, vo štvrtok v 2. triede, poplatok podľa prihlášky

Anglický jazyk -4 a 5 ročné deti - jazyková škola HELEN DORON -    každý pondelok a utorok od 15:00 do 15:30

v pondelok prebieha výučba v 4. triede, v utorok v 7. triede, poplatok podľa prihlášky

Tanečný krúžok - tanečná škola ECHO - každý štvrtok od 15:00 do 16:00  

výučba je v 5. triede, poplatok 21€ štvrťročne bankovým prevodom

Korčuliarsky výcvik - predškoláci - kurz začíname v pondelok 8.10 - poplatok podľa prihlášky

v pondelok je nevyhnutné prinesť celú výstroj do MŠ, výstroj ostáva v hokejovej hale na Klokočine až do ukončenia kurzu.