Anglický jazyk: cena - 13,-€ / mesiac, platí sa štvrťročne, teda 39 €/ štvrťrok, býva každý utorok alebo každú stredu od 14.30 do 15.15 / 15.15 do 16.00 hod. (deti sú rozdelené v skupinkách po triedach a presné informácie o konaní upresní učiteľka na každej triede). Poplatok na knihu, CD... je 15 €.

 

Výtvarný krúžok: cena - 30,- € / polrok, každý pondelok a piatok  od 15.00 do 16.00 hod. deti sú rozdelené po triedach, pondelkové termíny majú deti 1., 3. a 5. triedy, v piatok majú krúžok deti 2., 4. a 6. triedy

 

Hudobno dramatický: každý štvrtok, krúžok vedú pani učiteľky Mgr. Petra Horváthová, Bc. Jana Hollová