Konzultačné hodiny

 

Riaditeľka MŠ:                Bc. Jana Hollová

Konzultačné hodiny:       pondelok - streda od 11:00 – 12:00 hod.

                                         (prípadne podľa dohody)


Priama výchovnovzdelávacia činnosť riaditeľky je:
v doobedňajšej zmene od 7:00 do 10:00
v popoludňajšej zmene od 13:00 do 16:00
.
Odvolanie riaditeľky počas priamej práce s deťmi je zakázané. Kontaktujte ma, prosím, v inom čase. Ďakujem.

 

Vedúca ŠJ:                       Mgr. Denisa Csériová

Konzultačné hodiny:        utorok:         7:00 – 14:30
                                         piatok:          7:00 -  14:30